Vindafjord kommune skal spare 12 millionar kroner på skular og barnehagar, og investere 61 millionar i ny skulestruktur. Her Vik skule.
Foreldrerådet ved Vik barnehage med mange argument for at barnehagen og skulen i Vikebygd ikkje må leggast ned.
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Vik oppveksenter hadde i 2022 30 elevar frå 1. til 7. klasse. I tillegg er barnehagen på same stad.
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Vik oppveksenter. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Me vil ha barnehagen vår nær