Leiarane Bjørn Gimming og Kjersti Hoff i høvesvis i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag før overleveringen av krava onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Leiarane Bjørn Gimming og Kjersti Hoff i høvesvis i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag før overleveringen av krava onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Rekordhøgt jordbrukskrav på 11,5 milliardar – 2,4 milliardar til ekstra kostnader i år