Vatsbonde og nestleiar i Rogaland Bondelag, Jakob Eskeland, seier det er stort press på likviditeten i jordbruket og auka kostnader løper raskare enn inntektene. Foto: Jon Edvardsen
Vatsbonde Jakob Eskeland er styremedlem i Rogaland Bondelag. Han meiner Senterpartiet ikkje har anna val enn å innfri eit jordbruksoppgjer på mange milliardar. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Støttar rekordkrav frå bøndene