Åsmund Andersen Sekse er p plass som y kommunalsjef i Etne. Nå ser han fram til å gjera ein god jobb for innbyggjarane. 
Foto: Privat
Kommunalsjef Åsmund Anderen Sekse i Etne kommune. FOTO: Privat

Til teneste for innbyggjarane