Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen i Vindafjord legg fram det endelege forslaget sitt til ny plan for skular og barnehagar på torsdag. Høyringsrunden der 409 svarte på den første innstillinga og 44 på rapporten til Norconsult, viser at han er ganske aleine om å gå inn for endringar. Her frå folkemøtet i Skjold. 
Foto: Jon Edvardsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen i Vindafjord legg fram det endelege forslaget sitt til ny plan for skular og barnehagar på torsdag. Høyringsrunden der 409 svarte på den første innstillinga og 44 på rapporten til Norconsult, viser at han er ganske aleine om å gå inn for endringar. Her frå folkemøtet i Skjold. Foto: Jon Edvardsen

96,5 prosent seier nei