Tone Selås hadde også med seg bilete frå gamle røykjestover og fortalde om utviklinga frå eit hol i taket til skorstein og vindauge.
Tove Selås arkivfoto.

Aktivitetsdag på Vindafjordmuseet