KrF-leiar Olaug Bollestad meiner det må koste å øydeleggje verdifull matjord. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB / NPK
KrF-leiar Olaug Bollestad meiner det må koste å øydeleggje verdifull matjord. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB / NPK

Berre KrF vil ha avgift på nedbygging av matjord