Infotavla ved det nyrestaurerte kvernhuset på Eintveit gir eit historisk tilbakeblikk.
Foto: Arne Frøkedal
Infotavla ved det nyrestaurerte kvernhuset på Eintveit gir eit historisk tilbakeblikk. Foto: Arne Frøkedal

Inviterer til kulturhistorisk vandring