Over 120 ulovlege reiskapar vart beslagt i fellesaksjonen Foto: Fiskeridirektoratet
Over 120 ulovlege reiskapar vart beslagt i fellesaksjonen Foto: Fiskeridirektoratet

Mange blei fråteke ulovlege fiskereiskap