Børsten i fjøset er populær blant kyrne. Dei likar å bli børsta, men dei held seg også reinare på denne måten.
Mjølk og svin er berebjelken, og det er her veksten var størst når bøndene gjekk opp i inntekt i fjor. Arkivfoto FOTO: Grethe Hopland Ravn

Nedgangen har avtatt