Konsernsjefen i Haugaland Kraft, Olav Linga, legg fram historiske toppresultat i sitt siste år. Foto: Haakon Nordtveit
Konsernsjefen i Haugaland Kraft, Olav Linga, legg fram historiske toppresultat i sitt siste år. Foto: Haakon Nordtveit

Rekordresultat for Haugaland Kraft