120-130 personar møtte til demonstrasjon mot kraftlinjene i Etnefjella, som fann stad utanfor tinghuset i Etne, i forkant av tysdagens kommunestyremøte. Adrian Silgjerd Sandvik, Heidi Siljgjerd og Elin Magdalena Mæland var tre av dei som var med på demonstrasjonen, og Mæland hadde reist heilt frå Haugesund for å markera sitt bodskap.  
Foto: Grethe Hopland Ravn
Spesielt personar i Etne har stått i front for å få kraftkabel i jord og sjø for å spare naturen i kommunen. Her frå ei markering i fjor Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Sa nei kravet om vurdering av sjøkabel