Gardbrukar Jostein Halvorsen i Vikebygd meiner tilbodet i jordbruksforhandlingane er eit steg i rett retning, og han er glad for kompenasjonen for ekstrem vekst i kostnader. Men skal unge overta, må forskjellen samanlikna med andre jobbar bli langt mindre, meiner han. 
Foto: Jon Edvardsen
Gardbrukar Jostein Halvorsen i Vikebygd meiner tilbodet i jordbruksforhandlingane er eit steg i rett retning, og han er glad for kompenasjonen for ekstrem vekst i kostnader. Men skal unge overta, må forskjellen samanlikna med andre jobbar bli langt mindre, meiner han. Foto: Jon Edvardsen

Ser steg i rett retning