Skiltinga varslar behov for vegutbetring på Fv. 548 i Skånevik. F.v. saksordførar Sigbjørn Framnes (Frp), varaordførar Kenneth Karlsen (Frp) og ordførar Mette-Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) har heile vegen vore optimistiske med tanke på å få prosjektet prioritert i RTP.
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Skiltinga varslar behov for vegutbetring på Fv. 548 i Skånevik. F.v. saksordførar Sigbjørn Framnes (Frp), varaordførar Kenneth Karlsen (Frp) og ordførar Mette-Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) har heile vegen vore optimistiske med tanke på å få prosjektet prioritert i RTP. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Snart slutt på flaskehalsen i Skånevik