Tid for lemming og jordbruksoppgjer. Sauefjøset er staden der Inga Elise Steinsland oppheld seg mest i desse tider, men jordbruksoppgjeret følgjer ho spent med på.
Foto: Jon Edvardsen
Tid for lemming og jordbruksoppgjer. Sauefjøset er staden der Inga Elise Steinsland oppheld seg mest i desse tider, men jordbruksoppgjeret følgjer ho spent med på. Foto: Jon Edvardsen

Vil ha betalt for maten ho lagar