Økonomisjef Filippo Ballarin (t.h.) gjekk gjennom årsrekneskapen for 2021 med eit samla formannskap i Etne måndag. Netto driftsresultat blei 9,2 millionar kroner. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Økonomisjef Filippo Ballarin (t.h.) gjekk gjennom årsrekneskapen for 2021 med eit samla formannskap i Etne måndag. Netto driftsresultat blei 9,2 millionar kroner. Foto: Grethe Hopland Ravn

Betre enn budsjettert