Vindafjord kommune meiner ubygging av Sandeid fengsel med risikoplassar, er det beste alternativet. Konklusjonen er at eit heilt nytt fengsel på Haugalandet betyr kroken på døra for Sandeid.
Foto: Jon Edvardsen
Illustrasjonsfoto: Jon Edvardsen

Dømt til fengsel for brot på dyrevelferdslova