I staden for å bli slukt av eit nytt anlegg på Kviamarka i Hå, kan Nortura i Sandeid overleve i eit nytt alternativ der grisen går til det nye anlegget og Sandeid får slakt av alt småfe i region sør-vest i Nortura. Foto:. 
Grethe Hopland Ravn
I staden for å bli slukt av eit nytt anlegg på Kviamarka i Hå, kan Nortura i Sandeid overleve i eit nytt alternativ der grisen går til det nye anlegget og Sandeid får slakt av alt småfe i region sør-vest i Nortura. Foto:. Grethe Hopland Ravn

Er nærmare å bli berga