Liv Kaldheim (Sp) ønskjer seg fleire plassar for personar med demens. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Liv Kaldheim (Sp) ønskjer seg fleire plassar for personar med demens. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Etterlyser omsorgsplassar for demens