Jostein Grindheim er frustrert over det han meiner er eit firkanta regelverk, og som i verste fall kan føra til farlegare trafikksituasjon for fotgjengarar, i staden for betre slik kommunen hevdar. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Jostein Grindheim er frustrert over det han meiner er eit firkanta regelverk, og som i verste fall kan føra til farlegare trafikksituasjon for fotgjengarar, i staden for betre slik kommunen hevdar. Foto: Grethe Hopland RavnBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Forstår ikkje logikken