Formannskapet i Vindafjord var glade for at økonomien i kommunen ser ut til å gå betre enn planlagt, men ville ikkje ta av. Foto: Svein-Erik Larsen
Formannskapet i Vindafjord var glade for at økonomien i kommunen ser ut til å gå betre enn planlagt, men ville ikkje ta av. Foto: Svein-Erik Larsen

Kan få 48 millionar meir i skatteinntekter