Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim på omvisning i det nye småkraftverket. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim på omvisning i det nye småkraftverket. Foto: Svein-Erik Larsen

Mykje kraft i lita bygd