Landbruksvegen i Øyno er blitt godt synleg for alle som går tur frå Øyno til Blomstøl.
FOTO: ANITA HAUGLAND
Illustrasjon landbruksveg. ARKIVFOTO: ANITA HAUGLAND

Nedbygging av postveg