Elin Thorson og Dag Monsen brukar mykje av fritida på å perla armband til inntekt for ukrainske flyktningar. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Elin Thorson og Dag Monsen brukar mykje av fritida på å perla armband til inntekt for ukrainske flyktningar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Perlar for ukrainske barn