Hallur Hansen og Siv Aarvik avsluttar drosjeverksemda etter åtte år. Nå er det berre to taxifirma att i kommunen.
Foto: Heidi Berakvam
Hallur Hansen og Siv Aarvik avsluttar drosjeverksemda etter åtte år. Nå er det berre to taxifirma att i kommunen. Foto: Heidi Berakvam

Fekk ikkje tak i sjåførar