Terje Kleiven er glad for at pandemien er på retur, men oppmodar folk til å halda avstand. Det er eit råd han meiner kan gjelde resten av livet. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Terje Kleiven Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Oppfordrar til å teste seg ved symptom på covid