Nortura merkar sterkt konkurranse frå svenskehandel og kjedeprodukt. Men prisauken på energi og transport er hovudårsaka til at resultatet for første tertial er dårleg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Nortura merkar sterkt konkurranse frå svenskehandel og kjedeprodukt. Men prisauken på energi og transport er hovudårsaka til at resultatet for første tertial er dårleg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Stort underskot i Nortura

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!