Foto: Irene Mæland Haraldsen
Parkslirekne er ein av våre mest problematiske hageflyktningar og er oppført på Norsk fremmedsartsliste 2018. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Varsel om skummel plante