Slik ser bygget ut frå Dreganesvegen. Med tidstypisk bruk av mykje trematerial i fasaden.
Ventelista er lang for dei som vil ta påbygg ved Ølen vgs. Arkivfoto: Jon Edvardsen FOTO: Foto: Jon Edvardsen

Høge karakterkrav i skulane i Rogaland