Lyngør fyr er del av DNTs varierte tilbod langs kysten. Foto: DNT / NPK
Lyngør fyr er del av DNTs varierte tilbod langs kysten. Foto: DNT / NPK

Nye ferietips frå DNT – til dei som må endre ferieplanar raskt