Ferske tal frå Vitenskaplig råd for lakseforvaltning viser vekst i gytebestanden av villaks i Vestland fylke.
Arkivfoto
Ferske tal frå Vitenskaplig råd for lakseforvaltning viser vekst i gytebestanden av villaks i Vestland fylke. Arkivfoto

Ser ikkje behov for ekstraordinære begrensingar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!