Trass motstand fortset Miljødirektoratet og Statssekretæren i Innlandet arbeidet med å greie ut utviding av Jotunheimen. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken / NPK
Trass motstand fortset Miljødirektoratet og Statssekretæren i Innlandet arbeidet med å greie ut utviding av Jotunheimen. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken / NPK

Usemje om nye naturvernområde – no blir prosessen igangsett att