Det var viktig for Trygve Sandvik (81) å få opp eldhuset slik det ein gong var.
Foto: Heidi Berakvam
Det var viktig for Trygve Sandvik (81) å få opp eldhuset slik det ein gong var. Foto: Heidi Berakvam

Bevarer historia på barndomsgarden