Dette er eit illustrasjonsbilete av anlegget som Renevo AS vil bygge på Tongane i Etne. Selskapet har allereie eit anlegg som er i drift på Stord. Luktproblematikk har gjort at anlegget har vore omstridd, og Statsforvaltaren trua tidlegare med å stenge anlegget i sommar.
ILLUSTRASJON: RENEVO
Dette er fabrikken Renevo har hatt planar om å byggje på Tongane i Etne. ILLUSTRASJON: RENEVO

Byggestart før jul for Etne-gass