Hanna Marvik Johansen og Lenard Ivar Bongon Amundsen står utan læreplass i haust. Hanna ønskjer seg læreplass som elektrikar, og Lenard vil gå i lære som portør. Begge synest det er synd at det ikkje er nok læreplassar til alle. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Hanna Marvik Johansen og Lenard Ivar Bongon Amundsen står utan læreplass i haust. Hanna ønskjer seg læreplass som elektrikar, og Lenard vil gå i lære som portør. Begge synest det er synd at det ikkje er nok læreplassar til alle. Foto: Grethe Hopland Ravn

Er to av 900 utan læreplass