Travle tider for unge gründerar. Mathias Berge i Berge Landbruksservice AS i gang med andreslåtten på garden heime i Ølensvåg.
Foto: Arne Frøkedal
Illustrasjonsfoto: Arne Frøkedal

 Full fart hos unge slåtte-entreprenørar