Miljøgata i Sandeid skal fungere godt for både gjennomgangstrafikk, lokale bedrifter med mange store køyretøy, og ikkje minst mjuke trafikantar. Vegeigar Rogaland fylkeskommune er i gang med planlegginga, og eit forslag blir lagt fram i juni i år. 
Foto: Jon Edvardsen
Sandeid. Foto: Jon Edvardsen

God start på året