Ordførar Ole Johan Vierdal har ikkje hatt møte med nominasjonskomiteen i Vindafjord Senterparti om rolla hans ved stortingsvalet neste år. Han reknar med at det vil skje om ikkje så lenge. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Ole Johan Vierdal er oppgitt over usikkerheita som no er skapt kring NTP. ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Inga avklaring for ordføraren