Noregs landslag. Sindre Hindenes (Bak frå høgre), Jo Agnar Hansen, Torbjørn Jaran Knive, Arvid Årdal, Jan Briskeby. Karin Mattsson (foran frå høgre), Jane Espevoll Haugen og Sander Hindenes. 
Foto: Karianne Kjelstrup
Noregs landslag. Sindre Hindenes (Bak frå høgre), Jo Agnar Hansen, Torbjørn Jaran Knive, Arvid Årdal, Jan Briskeby. Karin Mattsson (foran frå høgre), Jane Espevoll Haugen og Sander Hindenes. Foto: Karianne Kjelstrup

Kom heim frå Sverige med sølv