Nede ved Eikemo kai har Geir Arne Eikemo mobildekning. Han må dermed køyra tre kilometer frå heimen sin oppe på Eikemo, for å få kontakt med omverda, no når koparleidninga er kopla frå og fasttelefonen har gått inn i historiebøkene. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Nede ved Eikemo kai har Geir Arne Eikemo mobildekning. Han må dermed køyra tre kilometer frå heimen sin oppe på Eikemo, for å få kontakt med omverda, no når koparleidninga er kopla frå og fasttelefonen har gått inn i historiebøkene. Foto: Grethe Hopland Ravn

Køyrer 3 km for mobildekning