Arve Sørheim og sonen Theodor er meir bevisste på handletur no enn før. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Arve Sørheim og sonen Theodor er meir bevisste på handletur no enn før. Foto: Grethe Hopland Ravn

Meir bevisste på handletur