Kommunalsjef for helse, Hilde Selland Winterthun var med i møtet.
Kommunalsjef for helse og omsorg, Hilde Selland Winterthun. Arkivfoto

Moderat pågang av flyktningar