Vindafjord kommune hadde i fjor 160 millionar kroner i netto driftsutgifter til grunnskulesektoren, som gir ein høgare sum per innbyggjar enn snitta. Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Pengebruken: Ligg over normalen i grunnskulen