Inntak til kraftverket er utløpet i Rullestadvatnet.
Inntak til Håfoss kraftverk er utløpet i Rullestadvatnet. Foto: Svein-Erik Larsen

Rekordlåg fyllingsgrad i vassmagasina i Aust- og Sørvest-Noreg