Eigar og dagleg leiar i Granberg Garveri AS, Olav Granberg, driv i dag landets einaste garveri. og har planar om ytterlegare investering.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Gode tal. Eigar og dagleg leiar i Granberg Garveri AS, Olav Granberg, er godt tilfreds med rekneskapen for 2021.
Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen
Eigar og dagleg leiar i Granberg Garveri AS, Olav Granberg, er bekymra over dei høge straumkostnadane. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Rekordtal kjem godt med