Gustav Løge Fosse og kona flytta inn i nytt hus for vel to år sidan. Fosse er interessert i ny teknologi, og valte solcellepanel på taket fordi han ønskte å ta framtidsretta val. Det er han ekstra glad for i dag, med tanke på dagens straumpris. 
Foto: Anita Haugland
Gustav Løge Fosse og kona flytta inn i nytt hus for vel to år sidan. Fosse er interessert i ny teknologi, og valte solcellepanel på taket fordi han ønskte å ta framtidsretta val. Det er han ekstra glad for i dag, med tanke på dagens straumpris. Foto: Anita Haugland

Salet av solcelleteknologi aukar i takt med straumprisen