Isvikbekken i Skjold skal under lupa når tilstanden for sjøaure blir sjekka i vassdrag på Haugalandet. 
Foto: Jarle Lunde
Isvikbekken i Skjold skal under lupa når tilstanden for sjøaure blir sjekka i vassdrag på Haugalandet. Foto: Jarle Lunde

Skal sjekke sjøaure i Skjold