Gunn Vikingstad i Joker Vikebygd hadde ideen om ein handlebuss mellom Vikebygd og Bjoa. Ei viktig side ved tilbodet blir at folk kjem seg ut og får møte andre.  
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Butikksjef Gunn Vikingstad ved Joker Vikebygd er sterkt uroa over dei høge straumprisane. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Straumprisar truar drifta