Her skal Biovind AS etablere ein fabrikk for bigass på det nye næringsområdet på Nerheim i Ølen. Fungerande dagleg leiar Rune Sørheim i selskapet seier dei har god tru på prosjektet sjølv om Enova vende tommelen ned for den første søknaden om støtte. 
Foto: Jon Edvardsen
Driftsleiar Rune Sørheim står her på tomta i Ølen Næringspark som er tilrettelagt for biogass-anlegget. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Tar ein ekstra runde