Tor Egil Holmedal (t.v.) plukkar opp årets første villaks frå fangstfella i Etneelva. Foto: Andreas Espevik
Fiskefella i Etne får penger til uttak av rømt oppdrettslaks. Her Tor Egil Holmedal (t.v.) i aksjon for nokre år sidan. Arkivfoto

Tar ut rømt fisk frå lokale elver